Προσφορές - μπάνιου

Προσφορές - μπάνιου

Όλα τα είδη μπάνιου & κουζίνας της κατηγορίας προέρχονται είτε από προοωθητικές ενέργειες, είτε από καταργήσεις κωδικών, όπου έχει διακοπεί η παραγωγή τους. Κανένα προϊόν της κατηγορίας δεν αναφέρεται σε εκθεσιακό ή παραποιημένο είδος. Όλα τα είδη είναι στις πρωτότυπες συσκευασίες, με όλα τα παρελκόμενα καθώς και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας για το μπάνιο & την κουζίνα, όπου αυτές απαιτούνται.